General Council

Dr. ZAHIR ISHAQUE KAZI

President - Anjuman-I-Islam (Padma Awardee)

MUSHTAQ ANTULAY

SHAIKH ABDULLAH G.M.

MRS. RAZIA SULTANA AHMED

MIYAJIWALA MOIZ

AQEEL YUSUF HAFIZ

SHOAIB I. JAMKHANA WALA

BEGUM REHANA

BURHAN R. HARRIS

RANGOON WALA AKHTAR ZAIN

FAROOQUI RIZWAN

SUMAR ABDUL RAUF SULEMAN

VIKHAR AHMED KHAN

YASIN RASHID KAZI

NAZIR JUVALE

MRS. SAIFULLAH YASMIN ZAFAR

MUBIN ABBAS HETAVKAR

ADV. SHAUKAT ALI MOHAMMED HUSSAIN BETGERI

KHAN IBRAHIM Y. ‘TALIB”

FURNITURE WALA IMRAN A.

FUAAD A. MAJEED PATKA

KALSEKAR ASHRAFALI ISHAQ

MRS. BAKERY WALA ZAIBUNNISA Y

KHALIL EBRAHIM MUKADAM

DR. SHAFI SHAIKH

MR. MOHAMMED ASLAM KHAN

MRS. SALMA M. SHAFI LOKHANDWALA

SALIM A.R. KALSEKAR

MOHAMMED SUHAIL KHANDWANI

ABU ASIM AZMI (M.L.A.)

ASIF DADARKAR

MR. SHAKIL NAZIRMIYA SHAIKH

RAIS KASAM SHAIKH

MR. IMTAIYAZUR RAHMAN

Managing Director CEO

MOHAMMED ASAD PATHAN

NAZIR TUNGEKAR

MR. SHOHAB ASMAT RAIS

Managing Director CEO