Boards

MRS. YASMIN SAIFULLAH ZAFAR MR. FAROOQUI RIZWAN
MR. BURHAN R. HARRIS, MR. MUBIN ABBAS HETAVKAR,
DR. VIKHAR AHMED KHAN MR. MOTLEKAR ABBAS KAMALUDDIN
MR. FAKIH ASLAM MURTUZA ADV. MUBIN HAROON SOLKAR
MR. MOHAMMED ASLAM KHAN MR. SHAIKH G.A.R.
DR. VIKHAR AHMED KHAN MR. BURHAN R. HARRIS,
MR. FAROOQUI RIZWAN MR. MUBIN ABBAS HETAVKAR,
DR. FAKIH A.R. MR. SHAKIL NAZIRMIYA SHAIKH
MR. KAZI M.I. DR. SHAIKH SHAFI
MR. KALSEKAR ASHRAFALI ISHAQ MR. FAKIH MOHAMMED MUSHTAQ
MRS. YASMIN SAIFULLAH ZAFAR MR. MOHD FARID SHAIKH
DR. IMAMUDDIN UNDRE   
BEGUM REHANA AHMED  MRS. BAKERYWALA ZAIBUNNISA Y.
MRS. YASMIN SAIFULLAH ZAFAR MR. SHAIKH G.A.R.
MRS. KAZI AYESHA ZAHIR MRS. SALMA M. SHAFI
MRS FARIDA SAMAD LAMBAY            
MR. BURHAN R. HARRIS, DR. YASIN RASHID KAZI
DR. VIKHAR AHMED KHAN DR. KHALIL EBRAHIM MUKADAM
ADV. SHAUKAT ALI MOHAMMED MR. MOHAMMED ASLAM KHAN
MR. IQBAL A. RAZZAQUE KAWARE MR. SAAD NAJMUDDIN KAZI
MR. FURNITUREWALA IMRAN A. DR. KHALIL EBRAHIM MUKADAM
DR. JUVALE NAZIR ISMAIL DR. YASIN RASHID KAZI
ADV. SHAUKAT ALI MOHAMMED DR. ALI HUSSAIN IRANI
DR. MUSTAFA ALI MOHAMMED MR. IQBAL FAZLANI
MR. KALSEKAR ASHRAFALI ISHAQ BEGUM REHANA AHMED
MRS. BAKERYWALA ZAIBUNNISA Y. MR. FAKIH MOHAMMED MUSHTAQ
MR. MANTRI FIROZE JAINUDDIN MS. MASARRAT IBRAHIM KHAN
MRS. NAJMA NAZIMUDDIN KAZI  
MRS. KAZI AYESHA ZAHIR MR. FURNITUREWALA IMRAN A.
BEGUM REHANA AHMED DR. ABDUR RAUF SULEMAN SUMAR
DR. JUVALE NAZIR ISMAIL MRS. SAKINA HABIB FUTEHALLY
ADV. SAIYED AEJAZUDDIN V.  
MR. HASEEB FAQUIH MR. AKHTAR HUSAIN ZAIN RANGOONWALA
MR. PATKA FUAAD A. MAJEED DR. KHALIL EBRAHIM MUKADAM
DR. ABDUR RAUF SULEMAN SUMAR DR. SHAIKH SHAFI
DR. NASIR YUNUS KAZI MRS. FERZANA PEERMAHOMED
MR. ANIS RAMZANALI SOMJEE         
ADV. SHAUKAT ALI MOHAMMED DR. ABDUR RAUF SULEMAN SUMAR
MR. FAROOQUI RIZWAN DR. MUSHTAQUE MUKADAM
DR. YASIN RASHID KAZI MR. NISAR OOMER
MR. SALIM GULAMMOHAMMED  
MR. AKHTAR HUSAIN ZAIN RANGOONWALA MR. PATKA FUAAD A. MAJEED
DR. SHAIKH SHAFI DR. MOHAMMED KHALID SHAIKH
MR. SALMAN KHALIL MULLA MR. SHAMIMUL HAQ ALIAS SHAHID CHOWDHARY
 MRS. BAKERYWALA ZAIBUNNISA Y.  MR. FURNITUREWALA IMRAN A.
DR. JUVALE NAZIR ISMAIL MR. KARNEKAR ALIMIYA ABBAS
MR. THANAWALA MEHMOOD NAWAZ MR. SHAHBAZ ALAM SIDDIQUI
MRS. SALMA M. SHAFI LOKHANDWALA MR. SHAIKH G.A.R.
MR. MUBIN ABBAS HETAVKAR, MR. AKHTAR HUSAIN ZAIN RANGOONWALA
MR. KALSEKAR ASHRAFALI ISHAQ MR. PATKA FUAAD A. MAJEED
MR. THANAWALA SHAHANAWAZ MR. SAEED AKHTAR
MR. AZIZ AHMED ABDUL RAHIM MAKKI SHAIKH